881-305-707 Pn-Pt - 08.00-18.00, Sob: 08.00-14.00 - wyślij SMS jeśli nie odbieramy.

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

FHU AMI-CAR MAGDALENA KAJDUŁA z siedzibą w Przecławiu przy ul. Przylep 6a, 72-005 Przecław (zwany dalej „AMI-CAR“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • kontaktu z Państwem w sprawie oferowanych przez nas usług
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych
 • wysyłania newsletterów

AMI-CAR może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • firmy należące do właściciela firmy AMI-CAR lub ściśle z nią współpracujących
 • przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.
 • AMI-CAR zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez AMI-CAR i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od AMI-CAR potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. AMI-CAR dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, AMI-CAR może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a AMI-CAR ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, AMI-CAR wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez AMI-CAR oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • wyrażenia sprzeciwu przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych.
  Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Ciasteczka (cookies)
Nasza firma stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL